Dikkat ediniz!
Emel ve arzularınız uzayıp size ecelinizi unutturmasın!
Aksi takdirde kalpleriniz katılaşır…

Kaynak: İbn-i Mâce, Mukaddime, 7