Hz. Mûsânın dînini İsrâiloğullarına yaydı. Amcasının oğlu Hz. Zülkifl’iyi halîfe tâyin etti .