Bizi hâk etti hevâ yoluna sevdâ nidelim
Pâymâl eyledi bu zülf-i semensâ nidelim
Kul edinmezdi güzeller bizi illâ nidelim
Vây gönül,vay bu gönül,vây gönül,ey vây gönül

(Sevda bizi gerçekleşmeyecek hevesler uğruna toprak etti ;ne yapalım. Bu yasemin kokulu saç bizi ayaklar altına aldı, ne yapalım. Güzeller bizi başka türlü kul edinmezdi ne yapalım, elimizden ne gelir?)

Söyleyen: Ahmed Paşa