el-Emin(s.a.v)

el-Emin(s.a.v)

12 Rebiülevvel 1430 / 08 Mart 2009 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde Binder derneği tarafından organize edilen Mevlid 1430 üst başlıklı el-Emin programı için hazırlanan el-Emin(s.a.v) Belgeseli istifadelerinize sunulmuştur.

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir Öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Süre: 40dk
CAPS 1

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3