Edep, iyi ve güzel şeylerle donanmaktır.

Söyleyen: İbn Ata (Sûfi ö. 922)