Tunus’ta yetişen, ibâdet ve tâatı ile meşhûr bir velî. Tevhid ve tasavvufla ilgili çok söz söylemiştir. 1156’da Tunus’ta, Bacce şehrinde doğdu. İlk tahsilini burada gördükten sonra Tunus şehrine gitti. Tahsilini tamamladıktan sonra ilmiyle meşhûr olup, tanındı. 1206’da hacca gitti. Mekke’de üç sene kalıp ibâdet ve taâtle meşgul oldu. Oradan Şam’a, sonra da tekrar Tunus’a geldi. Çeşitli medreselerde Kuşeyrî Risâlesini ve İbn-i Cevzî’nin eserlerini okuttu. Bir çok talebe yetiştirdi. Ebû Yûsuf Muhammedî, Ali ibni Abdürrafî gibi âlimleri yetiştirdi. 1231 yılında vefât etti. Namazını Şeyh Abdüsselâm Bercinî kıldırdı. Kartacna’da defnedildi. Türbesi ziyâret edilmektedir.