Ebu Eyyub El Ensari

Ebu Eyyub El Ensari

Allah Dostları 2 Serisinin 5. Bölümü Ebu Eyyub El Ensari Belgeseli

Medineli müslümanlardan ve hicret sirasinda Hz. Peygamber’i evinde misafir eden sahâbî.

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensarî en-Neccârî (r.a.); Ensâr’in Hazrec kabilesinin Neccârogullari koluna mensup olup, annesi Zehra binti Sa’d’dir. Abdülmuttalib’in vâlidesi tarafindan Rasûlullah’la akraba olan Ebû Eyyûb, Ikinci Akabe bey’atinda hazir bulunmus, Rasûlullah’a iman etmistir (Ibn Ishâk, Ibn Hisâm, es-Sîre, II, 100; Ibn Sa’d, et-Tabakat, III, 484; Ibn Abdülberr, el-Istiâb, IV, 1606; Ibnü’l-Esir, Üsdü’l-Gâbe, VI, 25; ez-Zehebî, Siyer A’lâmü’n-Nübelâ, II, 288).

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3