Duygusuz olmak kadar dünyada lakin dert yok;
Öyle salgınmış ki mel’un kurtulan bir ferd yok.!
Kendi sağlam..Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin.!
İşte en korkuncu hüsranın, helakin, heybetin..!

Söyleyen: Mehmet Âkif Ersoy