Dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

Söyleyen: Risale-i Nur | Mektubat - Bediüzzaman Said Nursi