Rasûlüllah (s.a.v), bir gün muhterem kerîmesi Hz. Fatıma’nın hânesine vardığında, kapıda asılı alacalı bir perde görmüş “Ben nerede, böyle dünyalık nerede!” buyurmuş, girmeyip geri dönmüştür.

Kaynak: Hadis-i Şerif, Ebu Davud 3/344