Kızıldeniz

Kızıldeniz

Soru: Dünyada bir kere güneş görmüş ve kıyamete kadar güneş görmeyecek olan yer neresidir?

Cevap Kızıldeniz’dir.

«–Asân ile denize vur!» diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı); her bölük koca bir dağ gibi oldu.” (eş-Şuarâ, 63)

İki tarafı dağlar gibi suların arasındaki yollardan Benî İsrâîl kavmi geçmeye başladı.