Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmdur;
Ahiret için üzülmek ise, kalbe nurdur.

Söyleyen: Hz. Osman (r.a.)