Celb-i dünyâdan hâzer kıl çekme rızkun kaydını
Mâl olur mîrâsa taksîm olmaz ana i’tibâr

(Dünya kazancından kendine koru, rızkını dert etme!
Mal dediğin; mirasta taksim olunur o kadar, ona itibar etme.)

Söyleyen: Sutûri