Cihanın nimetinden kendi âb u dânemiz yeğdir,
Elin kâşânesinden kûşe-i viranemiz yeğdir.

(Dünya dolusu maldan, kendimize ait bir tas su ile bir lokma ekmeğimiz yeğdir. Başkasına ait saraylardansa, köşesinde oturduğumuz viranemiz hoştur bize.)

Söyleyen: Bakî