Ebu Hureyre radiyallahu anh demiştir ki : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz “Rabbime ne kadar dua ettim de duama icabet etmedi.” diyerek acele etmediği sürece talebine cevap verilir.”

Kaynak: Buhari, Deavat 22; Müslim, Zikr 90