“Dört şey verilene dört şey harâm olmaz:

1-Duâya koyulan icâbetten,
2-tövbeye başarı ihsan edilen kabûlden,
3-istiğfara yöneltilen bağışlanmaktan,
4-şükretmeye fırsat ilhâm edilen, nîmetin ziyâde olmasından mahrûm kalmaz.”

Söyleyen: Hz. Ali (r.a)