Şiir & Menkıbe & Kıssa

  İslam hukukunda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan mahkeme önünde eşitlik esası vardır. Dördüncü Halife Hazreti Ali İslam devletinin başkanı olduğu bir zamanda zırhını düşürür....
Birgün bir yahudi, Hz. Ali’ye gelerek demiş ki: – “Yâ Ali! Bana öyle bir sayı söyle ki bu sayı hem 2’ye, hem 3’e, hem 4’e,...
Hz. Ali’ye (r.a), birisi geldi. Adam, ölümü, tekrar dirilmeyi, ahirette hesabı, cenneti ve cehennemi inkar ediyordu Hz. Ali’ye : – Ya Ali, siz müslümanlar ölüme...
Bir şehirde namuslu bir aile varmış. Koca kuyumcu, kadın ise ev hanımıymış. Bir gün kadın her gün süt getiren erkek satıcıdan süt almak için kapı...
Nasrettin Hoca’ya sorarlar: -Hocam sen evliya mısın…? -Evet, ben evliyayım. İsterseniz şu karşıdaki ağacı çağırayım yanıma gelsin..? -Tamam Hocam, çağır görelim… Hoca üç kere ağacı...
Osmanlı padişahları arasında, Fatih Sultan Mehmed ve onun oğlu Beyazıt Veli gibi, Abdülhamid Han gibi evliya padişahlar çok gelmiştir. Aşağıda okuyacağınız hadise, Evliya Çelebi’nin kaydettiğine...
Hâtem-i Zâhid (k.s.)hazretleri Âsım İbn-i Yûsuf hazretlerinin yanına geldiğinde Âsım (kuddise sırruh) ona sordu: -Ey Hâtem namaz kılmayı güzel becerebiliyor musun? O da ‘Evet’deyince, Âsım...
Abbasi’lerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan Behlül Dana (VIII. yüzyıl) dönemin evliyalarındandı. Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de...
Hazreti Peygamber efendimiz şehidliğin mertebelerini ve Cennetteki derecesini anlatıp bir çok sözleriyle şehidleri medh ü sena etmişti. O anda eshabın içinden Nevfel (r.a.) Efendimizin huzuruna...
Yaş 25 evlilik zamanı geldi geçti derken annem açtı yuva kurma konusunu. saliha bir kız olsun gerisi gelir diye düşünüyordum. yakın bir akrabamızdan haber geldi.komşuları...
Bir derviş, Hasan ı Basri Hz. den birşey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi. -Efendim eve gidip oradan birşeyler verseydiniz...
Boyuna bakmadan ufkunda zirveyi tutan genç, Bahtına aldanıp ne olur vazgeçme sakın. Çekirdekten ağaca yol veren ALLAH, Yeis rüzgarında dümeni bırakmayasın sakın. Kan kusarken milletine...
Ömer b. Hattab (r.a) bir cenazeye katılmıştı. Tanınmayan bir adam da cenazede bulunuyordu. Cenaze namazı kılınıp ölü defnedildiği zaman, bu adam elini kabrin üzerine koydu...
Hace Alâüddin Hazretleri anlatır: Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kasr-ı Arifan’da bulunan müritlerine toprak taşıma görevi vermişti. Müritler arasında Muhammed Cirkus, Zeyvertun’dan gelmişti. O vakit, bu zatın...
Bir Yahudi, alacağını tahsil için İbrahim-i Âcûrî’nin yanına geldi. İbrahim-i Âcûrî, tuğla yapmak için yaktığı fırının yanında oturuyordu. Yahudi: —Ey İbrahim, bana bir keramet göster,...
HORTLUYORUZ..! Çok farklı amaçlarımız var tatlım, bilemezsin Güzel cümleler kurduğumuza, medeni takıldığımıza bakma Kafamızın derinliklerinde, örümcek ağlarının bulunduğu o bölümde Yerlilerin vahşi tamtamlarını saklarız Rejimleri...
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine: ‘Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?’diye. ‘Bakın göstereyim’ demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönlüne indirememiş olanları...
Derviş: Suya düşen akrebi kurtarmak ister, Elini uzatınca akrep sokar; Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.. Bunu görenler dayanamaz dervişe: “İyilik yapmak istediğin halde sana...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2011 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.