<3 Hz. Muhammed (s.a.v)

Hayatın gerçeği başka, edebiyatı başka! Çocuk da dövülür mü, sorusuna cevaplar hazırdır. Büyük bir ‘Hayır!’ hemen dillendirilir. Ama gerçek bu mudur? Dinimiz hayat dinidir. Gerçeklerin...
Peygamber Efendimizin (asm) öğretmenliği ve terbiye ediciliği de müstesnadır. Onun terbiyesi ile meydana gelen o Asr-ı saadetin emsalsiz fertlerinden günümüze kadar gelen ümmetin fertleri hep...
Bu konuda ilk önlemi Efendimiz (ASM) “Kim benim üzerime yalan uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlasın”(1) sözleri ile bizzat kendisi almış ve sahabenin bu konuda hassas davranmasına sebep olmuştur....
Peygamber Efendimiz hayattayken ona nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı şekilde hürmet etmek, şahsını yüceltip saygı göstermek gerekir. Bu saygı, adını anınca, hadisini...
  Peygamberimize İtaati Emreden Ayetler Tefsir âlimleri ve ilim otoriteleri, Peygamber aleyhisselâma itâat sünnetine sanlmak, Allah’tan alarak ortaya koyduğu buyruklara boyun eğmek olduğunu söylemişler ve şöyle...
Bu fasılda; sahabe, tabiîn ve diğer İslâm âlimlerinin Peygamber Efendimiz’in sünnetine tâbi olma ve onun yolunca gitme konusundaki görüşleri ele alıncaktır. Halici ibni Esîd ailesinden...
Abdullah ibni Mes’ûd radıyallahu anh (v. 32/652) şöyle demiştir: “İfrat ve tefrite kaçmadan, dengeli bir şekilde sünnete göre ibâdet etmek, bid’ata kaçan çok amelden hayırlıdır.”(1) Abdullah...
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: «Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey îmân edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.» (1) Salât,...
Bu bahiste; Resûlullah aleyhisselâmın kabrini ziyâret etmenin hükmü, Allah’ın Elçisi’ni ziyâret edenin ve ona selâm verenin kazanacağı sevâp ve ziyâretçinin Peygamber-i Zişân’a nasıl selâm verip...
   Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Derken gözümün önüne pek büyük bir kalabalık gösterildi. Bana: “Bu senin ümmetindir, onlarla birlikte hesapsız ve azapsız...
1- Suyu hızlı değil, yavaş içmek. Hazret-i Ali (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm): “Su içtiğinizde emerek için, ağzınıza dökercesine içmeyin”2 buyurmuştur. 2- Suyu bir defada...
Resûl-i Ekrem Efendimiz hastalığının en şiddetli olduğu bir günde Ashabıyla helâlleşmeyi arzu etti. Yine bir taraftan Hz. Ali’ye diğer taraftan da Fazl bin Abbas Hazretlerine...
Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz Abdullah: Allah (cc)’ ın kulu Âbid: Kulluk eden, ibadet eden Âdil: Adaletli...
Şimdi şöyle bir düşünelim: Okuma yazması olmayan birisi, bütün dünyayı ilgilendiren bir plan ve program geliştirmeye niyetlensin. Hiç okuma yazması olmayan bu zat, projesini onlarca...
Kâinat, ilimler ve Kur’ân, tıpkı bir insanın iki gözüyle bakışı gibi ilerde bir noktada birleşirler. Nasıl bir insanın iki gözü farklı bakmaz ve farklı bakışa...
Peygamber Efendimiz (asv)’e salavat getirirken, sağ elimizi sol göğsümüzün üzerine koymamızın sebebi nedir? Bunun dinî bir dayanağı yoktur. Sadece geleneksel bir saygının ifadesidir.  Birbirimize selam...
Efendimiz (sas) kısa cümlelere, herkesin kendi seviyesinde bir şeyler anlayacağı anlam katmanı yüksek mesajlar yükleyerek konuşurdu. Çok anlam katmanlı sözlerinden dolayı da kendisine “Cevâmî’ul Kelim”...
Hicretin 9. senesi, Recep ayından bir gündü. Hz. Resûlullahın etrafında birçok Sahabî vardı. Bu sırada, “Bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkın onun namazını...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2012 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.