Bilgi & Muhtelif

Evet, kâfi ve vâfidir. Bir fabrika düşünüldüğünde onun nasıl bir sistemle çalıştığını, onu kurup yapandan daha iyi kimse bilemez. Çok basit bir elektronik aletin bile...
Alt kısımda bulunan Sayfalar kısmından sırasıyla yalanları okuyabilirsiniz. 1- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine tepki gösteren Altuğ:...
Hayatın gerçeği başka, edebiyatı başka! Çocuk da dövülür mü, sorusuna cevaplar hazırdır. Büyük bir ‘Hayır!’ hemen dillendirilir. Ama gerçek bu mudur? Dinimiz hayat dinidir. Gerçeklerin...
Bize bir haber gelse.. Açıktan gelse, bu tebligatı görsek. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) tecessüm etse. Dese ki sizlere: “Haydi gelin.” Siz de o...
Aslında konu oldukça kısa; İslam’da faiz haramdır. Açıklama ihtiyacı duyulursa önce faiz ve haram kavramlarını açıklamak yerinde olur; Faiz: Ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr....
İslam’da Niyet: Anlamı ve Önemi “Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır”. Dinimiz her iş ve eylemde niyeti yani amacı ve...
İslam’da ırkçılık yoktur, üstün ırk yoktuk, hiçbir üstünlük verilmemiştir. Allah, Kur’an’da der ki, 49:13 (Hucurat Suresi, 13. Ayet); “Ey insanlar! Şübhesiz ki biz, sizi bir...
“İnsanlar yaşadıkları gibi ölürler”. Bu hadis daha geniş bir şekilde şu şekildedir: “İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür; nasıl öl ürse öyle dirilir; nasıl dirilirse öyle...
Hz. Mevlânâ (ksa)’ya göre, kulun Allah (c.c)’a giden yolda kurban etmesi gereken “aklı” ve “nefsi”dir. Bu süreçte Peygamberler ve Kur’an yol göstericidir. Aklı, ilahî aşk...
İslam’a göre insanlar bu dünyaya imtihan olunmak için gönderilmiştir. Bu imtihan hem dünyayı hem de ahireti kazanma imtihanıdır. İnsan ahireti kazanmak için dünyayı faydalı hâle...
  İslam hukukunda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan mahkeme önünde eşitlik esası vardır. Dördüncü Halife Hazreti Ali İslam devletinin başkanı olduğu bir zamanda zırhını düşürür....
Şaşırabileceğiniz kişiler mevcut:) 1)  Prof. Dr. Ali Demirsoy   2) Abdullah Öcalan DİN SORUNUNA DEVRİMCİ YAKLAŞIM KİTABINDAN: …MUHAMMED “BEN YALNIZ ARAPLARIN PEYGAMBERİYİM“ DEMEZ; ÇÜNKÜ BU O...
Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meshur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır....
Müslüman ilim ve bilim adamları Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemişler ve bunu ispat etmişlerdir. Newton’dan çok önce yaşayan Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmiştir. Pek çok...
Büyük alim ve mutasavvıf  Haris Muhasibî k.s. anlatıyor: Bir defasında Ebu Cafer Muhammed b. Musa’ya: – Allah’a gidilecek yolda yapacağım ilk iş nedir, diye sordum....
Selam Aleyküm Sizinle birkaç tane günümüze kadar gelen yanlış fetvalar hakın’da bilgiler vermek istiyorum. 2:Namaz Bir İş Yerin’de çalışıyorsanız namaz kılmak istediğiniz’de veya cuma namazına...
Günümüze Kadar Gelen Yanlış Fetvalar Örtünme! Selam Aleyküm Sizinle birkaç tane günümüze kadar gelen yanlış fetvalar hakın’da bilgiler vermek istiyorum. [1]:Örtünme Öncelikle Örtünmeyi Emreden Ayetlere...
Peygamber Efendimizin (asm) öğretmenliği ve terbiye ediciliği de müstesnadır. Onun terbiyesi ile meydana gelen o Asr-ı saadetin emsalsiz fertlerinden günümüze kadar gelen ümmetin fertleri hep...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2013 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.