Doğruyu bildiği halde susana lanet olsun.

Kaynak: Deylemi