Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı

Söyleyen: Mehmed Akif Ersoy