Dişlerin Bu Dizilişi Tesadüf mü?

Normal bir insanın 32 tane dişi vardır.
Birbirine benzer ve farklı dişlerin sıralaması şudur;
En solda yan yana birbirine benzeyen üç diş, sonra birbirine benzeyen iki diş, sonra sağındaki ve solundaki dişlere benzemeyen tek diş, sonra birbirine benzeyen iki diş olarak ağzın üst sol yarısındaki toplam diş 8 eder.

Dişlerin dizilişini şöyle ifade edebiliriz; 3212

Aynı diziliş ağzın üst sağ yarısında da bulunur: 3212

Ağzın alt tarafı da aynı dizilişteki dişlerden oluşmuştur: 3212

Şimdi ağzın bütününe bakalım:

3212 2123

3212 2123

Birde hayvanların dişlerine bakalım. Yırtıcı olanların dişleri uzun ve çengel gibidir. Ot yiyenlerin ise kısa ve kesicidir. Eğer ot yiyenlerin dişleri çengel şeklinde olsaydı onların beslenmeleri mümkün olmazdı. Ya da yırtıcı hayvanların dişleri kısa ve kesici olsaydı onların avlarını yakalamaları imkânsız olurdu. Madem vakıa böyledir.

O halde şu üç hükümden birini kabul etmemiz gerekiyor;

1- Gıdalara göre dişler şekil almış

2- Dişlerine göre hayvan gıdasını arıyor.

3- Dişi de gıdayı da Allah yaratmış. Hayvanın fıtratına uygun olanı vermiş.

Ey nefsim! Üçüncü kaziyeyi kabul etmekten başka çaren var mı?