O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz. 

Söyleyen: Kuran-ı Kerim; Zuhruf Sûresi,11.Ayet