Dinde zorlama yoktur herkes hürdür elbette!
Dileyen dünyada pişer, dileyen ahirette!

Söyleyen: Üstad Necip fazıl kısakürek