“Din” denilince “irtica”yı hatırlayanlar, “Ramazan” deyince “Kanto”yu hatırlıyor.

Söyleyen: Yavuz Bahadıroğlu