Deylemi (r.a.) Kimdir?

Deylemi (r.a.) Kimdir?

Deylemi on birinci yüzyılda yetişmiş, büyük hadis alimi ve tarihçidir. İsmi Şireveyh bin Şehrdar bin Şireveyh ed-Deylemi el-Hemedani, künyesi Ebu Şüca’dır. Soyu, Esved-i Ansi’yi öldüren sahabi Firuz Deylemi’ye ulaştığı için Deylemi diye ünlü olmuştur. Aslen Hemedanlıdır. 1053 (H. 445) senesinde doğdu. 1115 (H. 509) senesinde vefat etti.

Hadis öğrenmek ve dinlemek için, Hemedan, Bağdat, Kazvin ve İsfehan gibi zamanının ilim merkezlerine gitti. Ebü’l-Fadl Muhammed bin Osman el- Kümesani, Yusuf bin Muhammed el-Müstemli, Ebül’-Ferec Ali bin Muhammed bin Ali el-Ceriri el-Beceli, Ahmed bin isa bin Abbad ed-Dineveri, Ebu Mansur Abdülbaki bin Ali el-Attar, Ebü’l-Kasım bin el-Buri, Ebu Amr bin Mende gibi pekçok alimden ilim öğrenip, hadis-i şerif dinledi. Kendisinden de; oğlu Şehrdar, Muhammed bin Fadl el-İsferaini, Hafız Ebu Musa el-Medini, Hafız Ebü’l-Ala Ahmed bin Hasan bin Ahmed el Attar, Muhammed bin Ebi’l-Kasım es-Savi, Ebü’l-Fütuh et-Tai gibi birçok alim ilim öğrendi ve hadis-i şerif dinledi. Talebe yetiştirip, kıymetli eserler yazdı. 1115 (H. 445) senesinde vefat etti.

Müsned-i Deylemi diye de Ünlü olan Firdevs-ül-Ahyar adlı eserinde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim.

Kur’an-ı kerimin başka sözlere üstünlüğü, Allah ü teâlâ’nın yaratılmışlara olan üstünlüğü gibidir.

Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahretin dünyaya üstünlüğü gibidir.

Toplu olarak yemek yiyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Zira toplulukta bereket vardır.

Cuma günlerinde öyle bir an vardır ki, mü’minin o anda ettiği dua reddedilmez.

Eserleri: Deylemi’nin yazdığı eserlerinden bazıları şunlardır: 1) Tarih-i Hemedan, 2) Firdevs-ül-Ahyar: İçinde on bin hadis-i şerif vardır. Bu eseri oğlu Şehrdar yeniden tanzim edip kısaltmıştır. 1990’da neşr edilmiştir. 3) Riyad-ül-Üns li-Ukala-il-Üns fi Marifeti Ahvali Nebi, 4) Tarih-ul- Hulefa. Kaynak: Rehber Ansiklopedisi