Derdimi ummâna döktüm âsumâna inledim
Yâre de âğyâre de hâl-i derûnum söyledim
Âşinâ yok derdime ben söyledim ben dinledim..

Söyleyen: Süleyman Nazif