Kur’an ayetleri her an milyonlarca dilde saygı ile okunur. Hâlbuki hiçbir beşer sözü, asırlarca ve her asırda milyonlarca dil tarafından okunmamıştır.

Eğer hâşâ Kur’an bir beşer sözü olsaydı, o da diğer beşer sözleri gibi, sayılı kişiler tarafından, o da az bir zamanda okunacak ve yok olacaktı. Çünkü beşer sözünün özelliği budur.
Hâlbuki Kur’an ayetleri, ifade ettiğimiz gibi, her an milyonlarca dilde okunuyor. Ve on dört asır bu, böyle olmuş. O halde Kur’an beşer sözü olamaz.

Geriye tek bir ihtimal kaldı ki, o da, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olmasıdır. Evet, Kur’an Allah’ın kitabıdır. Zira her an milyonlarca dilde okunmak, ancak Allah’ın kitabına has bir özelliktir.

Alternatif Video Seçeneği 1