Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı kelimeler arasında sayısal uygunluk ve denklik vardır. Buna “Kelimelerin geçiş adetleri arasındaki tevafuk” denir. Birbirine benzer veya zıt manada ki kelimeler aynı adette zikir edilmiştir.

Bunu, bir beşerin düşünmesi ve yapması mümkün değildir. O halde Kur’an, “Kelimelerinin geçiş adetleri arasındaki tevafukun” şehadeti ile Allah’ın sözüdür. Kur’an’da geçen tevafuklardan bazıları şunlardır;

-Kur’an’da “Gul” yani “de” emri 332 defa geçer, bu emrin “dedi, dediler” gibi fiil olarak kullanışı yine 332 defadır. Yani Allah “de” diyerek 332 defa emretmiş ve tam bu emre 332 defa icabet edilmiştir.
-Yedi gök manasındaki “seb’a semâvat” tabiri gökler adedince; 7 defa geçer.
-Ay manasındaki “şehrun” kelimesi, bir yılın ayları kadar; 12 defa geçer.
-Gün manasındaki “yevm” kelimesi, bir yılın günleri kadar; 365 defa geçer.
-“Günler manasındaki “eyyam” tabiri ise bir ayın günleri sayısınca; 30 defa geçer.
-İman 25 defa, zıttı olan küfür 25 defa.
-Melek 88 defa, şeytan 88 defa.
-Dünya 115 defa, ahiret 115 defa.
-İblis 11 defa, istiâze yani “Allah’a sığınmak” 11 defa.
-Harp 6 defa, esir 6 defa,
-İnsanın yaratılış maddeleri olan “nutfe” 12 defa, “Tin” yani toprak 12 defa.
-Hesap 29 defa, adalet manasındaki Adl 14 ve Kıst 15, toplam; 29 defa; yani hesap adaletin gereğidir.
-Mağfiret yani affetmek 234 defa ceza ise, Allah’ın affı gazabını geçtiğinden mağfiretin yarısı kadar 117 defa,
-İslam, Kur’an ve vahiy kelimeleri türevleriyle 70 şer defa.
– Salat yani “namaz” 67 defa ve zekât 32 defa olmak üzere toplam 99 defa zikir edilmiştir. Bu esma-ül hüsna sayısına denk gelir.
-Salat türevleriyle 99 defa, esma-i hüsna adedince zikir edilmiştir.
-Firavun 74 defa zikir edilmiştir. Buna karşı, sultan 37, ibtila yani (imtihan) 37 defa, toplam 74 defa Kur’an’da geçmiştir. Yani firavun, imtihan olmuş sultandı.
-Sabır 12 defa, sıkıntı 12 defa.
-Ebrar yani (iyiler) 6 defa eşrar yani (kötüler) 3 defa.
-Şems yani (güneş) 33 ve nur 33 defa.
-27 peygamberin ismi 513 defa tekrar edilmiş, buna karşı “Resul” kelimesi türevleriyle 513 defa zikir edilmiş.
-Zulüm 15 defa Kıst yani (adalet)15 defa.
-Rahmet 79 defa, hidayet 79 defa, yani hidayet rahmetin bir tecellisidir,
-Hıyanet 16 defa, habis 16 defa.
-Zekât 32 defa, bereket 32 defa, yani zekât berekete Sebeptir.
-İnsan kelimesi 65 yerde zikredilmiş, buna karşı insanın yaratılış safhaları da 65 ayette anlatılmış.
-Bitki 26 defa, ağaç 26 defa.
-Şarap 6 defa, sarhoşluk 6 defa.
-Yaz 5, sıcak 5, kış 5 ve soğuk 5 defa
-Zengin 26, fakir yarısı kadar 13 defa.
-“Sizi yarattı” tabiri 16 defa, “ibadet edin” tabiri 16 defa, yani yaratılmak ibadet etmeyi gerektirir.
-Rahim 114 defa, Rahman yarısı kadar 57 defa ,
-Fiil 108 defa, Ecir yani (ücret) 108 defa,
-Hayat 145 defa, ölüm 145 defa,
-Fayda 50 defa, zarar 50 defa
-Musibet 75 defa şükür 75 defa
-İnfak 73 defa, rıza 73 defa
-Dalalet 17 defa, ölüler 17 defa
-Sihir 60 defa, fitne 60 defa
-Akıl 49 defa, nur 49 defa
Şimdi insaf ile düşünelim; bir beşerin, hele hele ümmî olan, okuma yazma bilmeyen bir beşerin bu tevafukları düşünerek yapması mümkün müdür?
Eğer yapabilseydi, elbette yaşadığı asırda bunlardan bahseder ve iddiasını ispata çalışırdı.

Hâlbuki bu benzerlikler onun zamanından asırlar sonra, Kur’an’ı kelime kelime, harf harf inceleyen âlimler tarafından bulunmuştur. Demek bu işe o peygamberimizin iradesi ve ihtiyarı karışmamıştır. O halde bu kitap Allah’ın kelamıdır ve onun sözüdür. Ondan başka kimse bu kitaba sahiplik iddiasında bulunamaz. Ve gözünü kapatarak bu kitaba haşa bir beşer sözü diyenler, asla Kur’an’ın bu meziyetlerini izah edemezler. Onların hali, güneşe karşı gözünü kapatarak, güneşi inkâr eden ve kendine gece yapan ahmak insanların hali gibidir.

Alternatif Video Seçeneği 1