Bir kitap düşünün! O kitabı hem en âlim okuyacak, hem en cahil, hem en zeki okuyacak, hem en anlayışsız, hem en dâhi okuyacak, hem bir çoban ve her birisi hissesini tam alacak.
Kur’an’dan başka böyle bir kitap var mıdır?

O Kur’an ki, fıkıhçısından tutun, fizikçisine kadar, siyercisinden tutun, sosyoloğuna kadar, müfessirinden tutun, matematikçisine kadar, kelamcısından tutun, tarihçisine kadar saymakla bitiremeyeceğimiz bütün taifeler o Kur’an’ı okur ve onun dersinden tam istifade eder. Her bir ayeti kendisine hitap eder bulur.

Böyle bir kitabın Allah’ın kelamı olmasından başka bir ihtimal var mıdır?

Alternatif Video Seçeneği 1