Cömertlik, saadetin merdivenidir.

Söyleyen: Sinan Paşa