“Kişi evlendiği zaman dininin yarısını korumuş olur Geriye kalan yarısı içinde Allah’a Karşı gelmekten sakınsın”

“Ey Gençler! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan korur Tenasül uzvunu zinadan alıkoyar Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun Çünkü orucun şehveti kıran bir gücü vardır” (Ebu Davud)

”Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.
Muhakkak ki Nikah (Evlenmek) benim sünnetimdir.
Öyleyse beni seven benim sünnetimle sünnetlensin”
(Buhari ve Müslim)

”Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir…Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah, onları lutfuyla zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar…” Kur’an Nur Suresi 32-33. Ayetler

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2