Bir kimsenin çocuğu evlendirilecek çağa gelince, kuvveti varsa evlendirsin. Evlendirmez ve çocuk ta fena bir şey yaparsa mesuliyeti babaya aittir.

Kaynak: Ramuz El Hadis - Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)