İbn-i Eb’id-Dünya anlatıyor: «Bana Abbas b. Hi- şam babasından, dedesinden nakl ettiğine göre, Neha’- m yaşlı ihtiyarları demişler ki, Neha Kadisiyede öldürülmüş ve cinnler Yemen vadilerinin birinde onun arkasından şöyle diyerek ağlamışlar:

«Sakin ol ey Halid’in kızı Akrûm. Sana gelen azık, sandığın kadar az değildir.

Güneş  doğarken sana selâm verir. Her süvari ve yaya da öyle. Nahaî  bir cemaat — Muhammed’e iman eden güzel yüzlü kişiler—  sana karşı saygı duyarlar. Kisra’ya karşı, olanca güçleri ile savaşırlar.»

Sonra Kadisiyc’de onların başlarına gelen acı ha« ber Medine’ye gelmiştir.