Ebû Bekr İbrı-i Eb’id-Dünyâ anlatıyor: Hadîsçiler- den bazıları, Mücahid’den şöyle nakl ettiler: «Gece namaz kılarken önümde küçük bir çocuğu andıran bir şey gördüm. Hemen yakalamak istedim. Sıçradı; duvarın arkasına düştüğünü duydum. Bana or.dan sonra bir daha dönmedi.» Mücahid ilâve etti: «İşte gördüğünüz gibi, tıpkı onlar da sizi, kendilerini korkuttuğunuz gibi korkutuyorlar.»

Ebû Suıâa adında bir adam anlatıyor: «Yahya İbn’il – Cezzâr geceleyin bir sokaktan geçmekten korktuğumu görünce dedi ki: O senin korktuğun şey senden daha cok korkar.» Yine Mücahid’den nakl ediliyor: «Şeytan sizden daha çok korkar. Size ariz olunca on- dan korkmayın ki, sırtınıza binmesin. Ona Karşı sıkı durursanız, toz olup gider.»

  1. Şayet güneş battıktan sonra, insanlardan herhangi birisi su çekmeye başlarsa, taşa tutulacaktır.