El – Kureşî, «Mekâyiduş – Şeytan» adlı eserinde der ki: Haşan b. Haşan anlattı: «Afrâ oğlu Muavvaz kızı Rebi’in yanma, bir şey istemek için gittim. Bana dedi ki: Ben evde otururken aniden tavan yarıldı ve yukarıdan deveye, veyahut merkeb’e benzeyen simsiyah, korkunç, o zamana kadar benzerini görmediğim biri indi; bana yaklaştı. Ona küçük bir sahife gösterdim. Açtı, okumaya başlayınca şöyle bir yazı gördü: (Akeb’in Rab- bin’den Akeb’e. Salihler kızı Saliha bir kadına el süre^ mezsin!) Bu satırları okuyanca, dönüp geldiği yerden gitti. Ben de arkasından ona baka kaldım.» Haşan bin Haşan dedi ki, (O kitab hâlâ yanlarındaydı, bana gösterdiler.)

Ebû Ca’fer el-Kindi anlatıyor. Bana, İbrahim b. Sarma el – Ansarî, Yahya b. Saîd’den naklen şöyle anlattı: «Abdurrahman kızı Amre ihtizar halindeydi. İnsanlar yanına gelip toplanmışlardı. Gelen insanların arasında, Zubeyr kızı Urve, Kasım b. Muhammed ve Ebû Seleme b. Abdirrahman da vardı. Kadın bir ara kendinden geçmiş baygın bir halde yatıyordu. Tam o anda tavan çatırdamağa başladı. Bir de ne görsünler: Yukardan hurma kütüğü kadar siyah bir ejderha düşüverdi. Kadına doğru hücuma geçmişti ki, içinde «Bis- millâhirrahmanirrahim. Akeb’in Rabbindeıı Akeb’e.. Salih insanların kızlarına asla karışamazsın; onlara senin bir zararın dokunamaz!» ibaresi yazılı beyaz bir kâğıt düşüverdi. Onu görünce, zavallı ejderha kurtuluşu, geldiği yerden yukarıya doğru yükselip kaçmakta buldu.»

Hadîs bilginlerinden bazıları Abdullah b. Ebî Tal- ha’dan nakl ediyorlar: «Afra oğlu Avf’m kızı, yatağında arka üstü uzanmış yatıyordu. Baktım ki bir zenci üzerine atlamış boğazını sıkmış onu boğuyor. Tam o arada san bir kâğıdın yer ile gök arasında dalgalandığını gördüm. Gelip göğsüme düştü. Zenci onu alıp okuyunca şu ibareyi buldu: (Tekin’in Rabbinden Tekin’e. Salih kişinin kızından uzak dur! Ona dokunamazsın sen!) Bunun üzerine elini boğazımdan kaldırdı. Eli ile dizime vurdu, dizim bir koyun başı gibi şişti.

Gelip bunu Hz. Aişe’ye anlatınca bana dedi ki: Ey kardeşim kızı! Korktuğun zaman elbiseni üzerine iyice çek. Sana asla zararı dokunmaz, inşaallah. Babasının yüzü suyu hürmetine Allah onu korudu. Çünkü babası Bedir savaşında şehit düşmüştü.»