İbn-i Eb’id-Dünya, bâzı âlimlerinden, nakl ediyor.. Amr b. el-Mikdam dedi ki: «Cinlerin Hüseyn’e şöyle ağladıklarını badanacılar duymuşlar:

«Hz. Peygamber, onun gözlerine elini sürdü, yanağında cl izleri vardır!

Ebeveyni Kureyşin en yüksek soyundan, dedesi dedelerin en hayırlısıdır.»

Abbas Ed-Durî  der ki: «Hadis âlimleri Ümm-i Seleme’den (R.A.) nakl ediyorlar. Cinler Hüseyn’e ağlamışlar.

İbn-i Eb’id-Dünya yine bunu başka bir kanalla Ümm-i Seleme’den şöyle nakl ediyor: Hz. Peygamber öldükten sonra cinlerin kimse üzerine ağladıklarını görmedim; nihayet Hazret-i Hüseyin öldürülünce bir cin- niyenin şöyle diyerek ağladığını duydum: «Ağla gözlerim, ağla! Benden sonra şehitlere kim ağlayacak? Bir kavme ağla ki, ölüm onları bir hükümdara götürüyor ki o baki kalacak!»

Yine bâzı  Muhaddisler, İbn-i Hay zum el-Kelbî’nin annesinden nakl ediyorlar:

«Hüseyin öldürüldüğünde, bir münadrnin dağlarda şöyle bağırdığını duydum:

«Ey Hüseyni öldürenler! Azab ve kahir sizi beklemektedir.

Peygamberler, melekler ve ehl-i semânın hepisi size beddua etmektedir. Davudoğlunun lisânında, Mûsâ vc İncil Hamilinin dilinde lanetlendiniz.»