Ebul-Kasım Es-Süheylî  şöyle demiştir: Hadîsde anlatıldığına göre Cinler üç sınıfa ayrılır :

  1. — Yılan kılığında olan cinler,
  2. — Siyah köpek şeklinde olan cinler,
  3. — Uçan rüzgâr şeklinde olan cinler.. Galiba yemeyen ve içmeyen olan Cin sınıfı bu üçüncü sınıftır. Şayet yemedikleri ve içmedikleri doğru ise..

İbni Ebid – Dünya, (Mekayiduş – Şeytan) adlı eserinde der ki:

«Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ebud – Derdâ’dan (R.A.) nakl ettiğine göre, Allahın Resûlü (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır : «Allahü Teâlâ Cinleri üç sınıf olarak yaratmıştır: Birinci sınıf, yılan ve akrep şeklindedir, ikinci sınıf havadaki rüzgâr gibidir, üçüncü sınıf ise hesap ve ikaba maruz olaca kolan sınıftır..»

Evet Cinler üç sınıf olarak yaratılmışlardır: Allah buyurmuştur ki, onların kalpleri var, onunla anlamazlar; gözleri var onunla görmezler; kulakları var onunla duymazlar.. Bir sınıf da var ki, cesedleri insan cesedi gibi, ruhları ise Şeytan ruhları gibidir. Bir sınıf da var ki, gölge bulunmadığı o günde onlar Allahın gölgesinde olacaklar.. Bu haberi (El – Havatif) kitabında, yalnız Cinlere dair olarak almıştır da şöyle demiştir: Ebu Bekr Muhammed bin Ca’fer bin Sehl El – Amirî El – Haraitî der ki: Bize hadîs uleması Ebû Sa’lebe tariki ile, Allah Resûlünün (SA.V.) şöyle buyurduğunu nakl etmişlerdir :

«Cinler üç sınıftır :

  1. — Kanadlı olup havada uçan Cinler,
  2. — Yılan ve köpekler şeklinde olan Cinler,
  3. — Bir yerden diğer yere göçen Cinler..»

Zemahşerî  demiştir ki: Cin babında vasfa girmeyecek bir şekil duydum: Yarısı insan kılığında olan bir nevi Cin.. Çoğu defa misafire yalnız kaldığı zaman arız olup, bazen onu helake sürükler.