Bu hususta Ahmed b. Hanbcl’den çeşitli rivayetler varid olmuştur. Rivayetlerin birinde kayıd şöyledir: Namaz kesilir ve yeniden kılınır. Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) siyah köpeğin geçişiyle namazın inkıtaa uğrayacağını söyleyince; «Kırmızı, beyaz ve siyahın arasında ne İark vardır» diye sordular o da şu cevabı verdi:

  • Siyah köpek, köpeklerin şeytanıdır. Cinler umumiyetle onuıı kılığına girerler.

İkinci rivayet: Namaz inkitaa uğramaz. Bu iki rivayeti de İbn-i Hamîd ve diğerleri ondan rivayet etmişlerdir. Peygamberimizin: «Şüphesiz cinlerden bir ifrit dün gece gelip namazımı kesmek istedi» sözü, önünden ifrit’in geçmesiyle namazın inkıtama ihtimali olduğu, gibi, iirit’i kendisinden uzaklaştırmak amacıyla, namaza münafi olan bazı işleri irtikâp etmek suretiyle namazın kesilmesine de ihtimali vardır. Çünkü (Namaza münâfi olan) işler namazı inkıtaa uğratır.