Cinlerin kâfirlerinin Cehenneme gireceklerine dair bütün âlimlerin söz ve fikir birliği vardır. Delil olarak Cenab-ı Hakkın Ateş onların varacakları yerdir» âyeti ile yukarıda arz ettiğimiz «Zulm edenlere gelince: Onlar da Cehennem odunu oldular» âyetlerini göstermişlerdir.