Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.

Söyleyen: Hz. Ali (r.a.)