Cennet ehli kadının baş örtüsü?

Cennet ehli kadının baş örtüsü?

Cennet ehli kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır, anlamına gelen bir hadis-i şerif var mıdır? Biz tesettürün sadece dünyada olduğunu sanıyorduk?

Hz. Enes’ten nakledildiğine göre, Rasûlullah (asv) şöyle buyurdu.

“Sabahleyin veya akşamleyin -herhangi bir zamanda- Allah yolunda yapılan bir yürüyüş hiç şüphesiz dünyâdan ve dünyâdaki şeylerin hepsinden hayırlıdır. Ve elbette cennette herhangi birinizin yayının arası kadar veya ayağın –basıldığı- yer kadar bir mevki dünyâdan ve dünyâdaki her şeyden hayırlıdır. Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın Arz’a çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbet o kadının nasîfi, -yani baş örtüsü- (bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi) dünyâdan ve dünyâdaki her şeyden hayırlıdır.”(Buharî, Rikak, 51).

Bazırivayetlerde “kadının tacı” şeklinde geçmiştir.(İbn Hacer, a.g.e).

Buna göre, kadınların severek takacağı cennete uygun güzel bir baş örtüsü, bir güzellik tacı gibi bir örtüyü tasavvur edebiliriz.

Bu hadis gösteriyor ki, kadınlar için baş örtüsü Allah’ın nezdinde çok kıymetli bir değer ölçüsüdür.O halde, baş örtüyü “cennette de peşimizi bırakmaz..” bir bela, bir musibet simgesi olarak değil, “cennette de seve seve takacağımız…” bir güzellik tacı, bir edep ilacı olarak değerlendirmeliyiz

Cennetteki insanların kendilerine has fıtri elbiseleri olacaktır. Bu elbiseler dünya elbiseleriyle kıyaslanamayacak türdendir.