Ebu Hureyre (ra)den peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat olmanız gerekir. Muhakkak ki, Allahın (yardım) eli cemaatle beraberdir. Allah azze ve celle ümmetimi ancak hidayet üzere cem eder, toplar. Bilin ki, cemaatten uzak duran her kişi ateşe düşer.

| Hadis Kaynak: Kenzül Ummal.c.1. Hn.1025


Muaz (ra)den peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Muhakkak ki şeytan insanın kurdudur, tıpkı tek kalan, sürüden uzaklaşan, kenarda olan koyunu alıp giden davar kurdu gibi. Sakın bölünmeyin. Cemaatin, umumun, mescidin yanında olun.

| Hadis Kaynak: Kenzül Ummal.c.1. Hn.1026 ve 1027

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2