Çekme âlem kaydını ey ser-bülend-i fakr olan
Saltanat tahtına erdin bend ü zindânı unut

(Ey fakr ile başını yüksekte tutan, dünya bağlarından kurtul. Fakr sayesinde saltanatın tahtına eriştin, artık zindanı ve seni orada bağlı tutan bağı unut.)

Söyleyen: Fuzûlî