Tevbe Süresi, 63

Tevbe Süresi, 63

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيم

1) “O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.”

Bakara 24, Tahrim 66

2) “Orası ne kötü bir döşektir.”

Âl-i İmran 12

3) “Küfre karşılık olarak azabedilen yerdir.”

Âl-i İmran 106

4) “Kâfirlerin derilerinin pişirildiği yerdir.”

Nisa 56

5) “Azabı çetin ve sürekli olan yerdir.”

Ta-Ha 127

6) “Çok kötü konaktır.”

Ra’d 18

7) “Katmerli azaptır o ateş.”

A’raf 38

8) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.”

Tevbe 34, 35

9) “İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.”

İbrahim 16, 17

10) “Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir.”

İbrahim 17, Fatır 36

11) “Yedi kapısı olan ve her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.”

Hicr 44

12) “İnim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir.”

Enbiya 100

13) “Ateşten elbiselerin olduğu yerdir.”

Hac 19

14) “Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir.”

Hac 20

15) “Demir kamçılarıtopuzları olan yerdir.”

Hac 22

16) “Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulan yerdir.”

Furkan 12

17) “Ehlinin yok olmayı istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.”

Furkan 14

18) “Ehlinin oradan çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.”

Secde 20

19) “Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir.”

Fatır 36

20) “İnsanların dünyaya tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.”

Fatır 37, Mü’min 50

21) “Orada döşekler de, üstlerdeki örtüler de ateştendir.”

A’raf 41

22) “Hiçbir velinin dost ve yardımcının olmadığı yerdir.”

Şura 44

23) “Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.”

Saffat 62, 64

24) “Tomurcukları meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacının yendiği yerdir.”

Saffat 65, 66, Duhan 43, 46, Vakıa 52, 53

25) “Sonra zakkumun üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.”

Saffat 67, Vakıa 54, 55

26) “Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.”

Sad 57, Nebe 25

27) “Rahat yüzü görülmeyen yerdir.”

Sad 59

28) “Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.”

Zümer 16

29) “Ehlinin boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.”

Mü’min 71

30) “Ehlinin gömlekleri katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.”

İbrahim 50

31) “Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.”

Duhan 48

32) “Dolmayan, çok geniş bir yerdir.”

Kaf 30

33) “Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah’ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir.”

Tahrim 6

34) “Bekçileri yalnız melekler olup adetleri ondokuzdur.”

Müddessir 30, 31

35) “Öfkesinden çatlayacak gibi olan yerdir.”

Mülk 8

36) “O, insanlık için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.”

Müddessir 35, 36

37) “Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir.”

Nebe’ 24

38) “Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.”

Ğaşiye 6, 7

39) “Kıyamet günü ortaya getirilecek olandır.”

Fecr 23

40) “Hutame, Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.”

Hümeze 7

41) “Ehli, uzatılmış sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.”

Hümeze 8, 9