Mısır Memlüklülerinin meşhûr sultanı Kalavun’un hocası idi. İstanbul’un fethinde bulunmak için Anadolu’ya geldi. Bursa’da büyük velî Zeynüddîn Hafî hazretlerine talebe oldu. Gösterişe ve dünyâ malına zerre kadar değer vermezdi. Üzerine at çulundan bir cebe giydiği için ismi Cebe Ali kalmıştır. İstanbul’un fethinde orduda ekmekçibaşılık görevini yaptı. Çalıştırdığı fırından, hergün binlerce kişiye pembe gül renginde ekmek yetiştirirdi. İstanbul’un fethine beraber geldiği üç yüz kadar Zeynüddîn Hafî müridiyle birlikte Cibali’den şehre girdikten sonra şehid düştüler. Cibali’nin ismi de Cebe Ali’den kaldı.