Cânımı cânan istemiş, minnet cânıma,
Can nedir ki, vermiyem cânânıma.

Söyleyen: Fuzûli