Câhil; dayakla uslanmaz, nasîhatlerden payını almaz.

Söyleyen: Hz. Ali r.a.