Cüneyd-i Bağdâdî k.s. Hazretleri, mürşidi ve aynı zamanda dayısı olan Serî Sekatî k.s. ile aralarında geçen bir olayı şöyle anlatıyor:

“Üstadım Serî Sekatî k.s. bana bir hikmet öğretmek istediği zaman soru sorardı. Yine bir gün sordu:

– Cüneyt, şükür nedir?

Ben de:

– Allah Tealâ’nın verdiği hiçbir nimeti O’na karşı isyanda kullanmamaktır, dedim. Bu cevap üzerine;

– Sen bu hikmetli sözleri nereden öğreniyorsun, diye sordu. Ben de:

– Sizin meclisinize katılmaktan, sizinle birlikte bulunmaktan, dedim.”

Kuşeyrî, Risale