Bu dünya zindanında rahat aramak,
Nefislerin boş bir arzusudur.

Söyleyen: Muhammed b. Fazl (r.ah)